QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY NĂM 2020


Chi tiết về quy định của trạm bơm chữa cháy quý khách hàng tham khảo:

https://codienthaison.com/wp-content/uploads/2020/07/FILE_20200714_214655_Quy_chuan_022020_BCA_1594737973502-1.pdf