Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng máy bơm nước chữa cháy

Việc bảo dưỡng bảo trì trạm bơm chữa cháy phải được thực hiện đúng lịch và theo đúng quy trình, để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định phục vụ công tác chữa cháy.