THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN

Các thiết bị đo lường điều khiển cho hệ thống cơ điện như: đồng hồ áp lực, lơ le áp lực, cảm biến áp suất, đồng hồ đo nhiệt độ …