Nhà máy JOHNSON – KCN Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Hệ bơm tăng áp biến tần cho nhà máy JOHNSON- Bắc Ninh