Dự án trạm cấp nước KCN Quế Võ – Bắc Ninh !

20151013102949

 

Giao hàng van AVK – Malaysia bảo hành 10 năm tại Trạm cấp nước KCN Quế Võ – Bắc Ninh