Binh tich ap Varem nhập khẩu Italy. Bình tích áp Varem các loại

Binh tich ap Varem 100l, 200l, 300l, 500l. Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam - Công ty cơ điện thái sơn: 0985.685.622. Bình tích áp Varem nhập khẩu chính hãng Italy. Binh tich ap Varem 16bar.